Wyrazy współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem przyjąłem wiadomość o śmierci

Lecha Fronckiela

Prezesa Zarządu BiaVita Polska SA

Składam wyrazy szczerego współczucia Rodzinie oraz Bliskim
i łączę się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski
Jarosław Szlaszyński