Powiat buduje ulice w Augustowie

Powiat buduje ulice w Augustowie

Dzięki inwestycjom drogowym, realizowanym obecnie w Augustowie przez Powiat,  znacząco poprawiony zostanie wizerunek miasta, a ważne ulice w centrum zyskają nowe, funkcjonalne i estetyczne oblicze.

Kompleksowo przebudowywana jest ul. Rajgrodzka – Jonkajtysa w Augustowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego. W ramach tej inwestycji wykonane zostaną nowe nawierzchnie jezdni i chodników oraz brakujący odcinek ciągu pieszo-rowerowego od ul. Głowackiego do ul. Szkolnej, co wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych przed SP2, nowym oświetleniem ulicznym oraz doświetleniem przejść dla pieszych, znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ulicy, a w szczególności dzieci uczęszczających do zlokalizowanej tam szkoły. Przebudowane zostaną również niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu. Łączna wartość inwestycji to ponad 5,7 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków rządowych wyniesie 2,57 mln zł. Zakończenie realizacji planowane jest jeszcze w 2022 r.

Trwają również intensywne prace na ul. Kopernika oraz ul. Młyńskiej w Augustowie. Przebudowana zostanie infrastruktura podziemna i wykonane będą nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Poprawione zostanie bezpieczeństwo użytkowników ulic, funkcjonalność oraz estetyka. W ciągu obu tych ulic, gdzie było to możliwe, zostaną wykonane zatoki parkingowe, powstanie nowe oświetlenie, z doświetleniem skrzyżowań i przejść dla pieszych, nowe nasadzenia, kosze na śmieci itp. Jest to pierwszy etap największego zadania inwestycyjnego Powiatu, które dotyczy przebudowy strategicznych ulic w centrum Augustowa, o łącznej wartości ponad 18 mln zł, które zostanie sfinansowane w kwocie około 14,2 mln zł z Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego. W kolejnych etapach przebudowane zostaną również ulice: Kościelna, ks. Skorupki, ks. Ściegiennego. Cała inwestycja zostanie zakończona w 2023 r. Mieszkańcy i turyści zyskają zmodernizowane ulice w ścisłym centrum Augustowa, które razem z przebudowanymi wcześniej przez Powiat ulicami 3 Maja, Wojska Polskiego, Hożą i Licealną, utworzą spójne, nowoczesne i estetycznie wyglądające, reprezentacyjne ciągi komunikacyjne.

Powiat w latach 2015 – 2022 na terenie Augustowa zrealizował inwestycje drogowe za ponad 52,5 mln zł, pozyskując ponad 28,7 mln zł ze środków zewnętrznych i inwestując ponad 22,4 mln zł środków własnych.

– Nie zwalniamy tempa i realizujemy kolejne zadania oczekiwane przez społeczność, aby z funkcjonalnych i bezpiecznych ulic Augustowa mogli korzystać wszyscy mieszkańcy i turyści odwiedzający naszą piękną Ziemię Augustowską – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Wykonawcy prac drogowych dokładają starań, aby utrudnienia były jak najmniej uciążliwe, jednak nie da się ich uniknąć, dlatego użytkownicy ulic proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowych zmian w organizacji ruchu.

Red.

Przebudowywana ul. Kopernika w Augustowie
Przebudowywana ul. Kopernika w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści