Informacja o 32 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 32 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 26 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/IX/2019 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
  7. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści