Dotacja Powiatu na zabytki

Dotacja Powiatu na zabytki

W poniedziałek, 19 września, w budynku Starostwa Powiatowego w Augustowie odbyło się podpisanie umowy dot. udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Dofinansowanie dotyczy realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego remontu zabytkowego kościoła parafialnego”. Kwota dotacji wynosi 30 tys. zł.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, natomiast ze strony parafii Ks. Sławomir Gagacki – Proboszcz Parafii.

Od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź, Członek Zarządu M. Dobkowski, Proboszcz parafii ks. S Gagacki, Starosta J. Szlaszyński, Członek Zarządu T. Drągiewicz i Członek Zarządu W. Jedliński.
Uczestnicy spotkania podczas, którego podpisana została umowa na dotację z budżetu Powiatu Augustowskiego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym. Od lewej: Wicestarosta D. Szkiłądź, Członek Zarządu M. Dobkowski, Proboszcz parafii ks. S Gagacki, Starosta J. Szlaszyński, Członek Zarządu T. Drągiewicz i Członek Zarządu W. Jedliński.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści