30 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie…

30 lat II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie…

12 września 2022 roku II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie świętowało potrójny jubileusz. Szkoła obchodziła 30-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecie nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie, 95-lecie tradycji szkolnictwa w budynku IILO. Uroczystość jubileuszową patronatem honorowym objął Poseł Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jarosław Zieliński.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez Księdza Prałata Jerzego Owsiankę – proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie w intencji społeczności szkolnej i przyjaciół liceum. Od godziny 11.30 uroczystość jubileuszowa była kontynuowana na dziedzińcu szkoły. Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II LO w Augustowie serdecznie powitała przybyłych gości. Na uroczystość zaproszenie przyjęli: Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marek Komorowski – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Sławomir Kowalski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wraz z delegacją: Barbarą Sośnicką – p.o. Naczelnika Wydziału ds. Polonii i Polaków za Granicą Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą  MSZ oraz Renatą Trzcińską – Naczelnikiem Wydziału ds. Programowych Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Waldemar Jedliński, Ksiądz Prałat Jerzy Owsianka, prof. Magdalena Gawin – Dyrektor Instytutu Pileckiego wraz z pracownikami: Bartoszem Gralickim i Łukaszem Faszczą. Udział wzięli także: Barbara Możejewska – Warejko – Zastępca Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach, Urszula Gierasimiuk – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Obecni byli również: płk Krzysztof Świderski – Dowódca 14. Suwalskiego Pułku Przeciwpancernego, ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach, podinsp. Bartosz Świerpiel – I zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Augustowie, kpt. Michał Olszewski – zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie, płk POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej, kpt. SG Jolanta Kropiwinicka – Placówka SG w Augustowie, Wiesław Mursztyn – Komendant Hufca Pracy, AKowcy na czele z Prezesem ŚZŻAK Koło w Augustowie Zbigniewem Kaszlejem oraz Sybiracy z Wiceprezesem Związku Sybiraków Oddział w Augustowie z Barbarą Czartoszewską na czele. W uroczystościach udział wzięli dyrektorzy szkół zrzeszonych w Podlaską Rodzinę Szkół im. Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej na czele z jej Przewodniczącym Andrzejem Rybnikiem, poprzedni dyrektorzy II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie: Tadeusz Janusz Wierzbicki, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Walulik, a także radni Rady Powiatu w Augustowie, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Augustowskiego, dyrektorzy szkół podstawowych z Augustowa i terenu Powiatu, liczni nauczyciele ze szkół zaprzyjaźnionych z liceum poprzez udział w przedsięwzięciach organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące, lokalni pracodawcy, rodzice uczniów, absolwenci i liczna społeczność szkolna.

Zaproszeni goście gratulowali szkole dotychczasowych dokonań i życzyli dalszej owocnej pracy i kolejnych osiągnięć. Zwracali szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne młodzieży, które w znakomity sposób funkcjonuje w szkole.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski pogratulował II LO w Augustowie osiągnięć, podziękował kadrze pedagogicznej za wykonywaną pracę, uhonorował Jolantę Kołakowską i Cezarego Michałowskiego Nagrodą Starosty Augustowskiego za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz Bogusława Romanowskiego za 30-letnią efektywną pracę na stanowisku konserwatora. Starosta Augustowski wraz z członkami Zarządu Powiatu i Panią Naczelnik Wydziału OKiS przekazał na ręce Dyrektor szkoły prezent – drukarkę laserową z dupleksem.

Uroczystości jubileuszowej towarzyszyła ekspozycja wystawy „Znani nieznani. Polacy światu”. Otwarcia wystawy dokonał Sławomir Kowalski – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wystawa pt. „Znani nieznani. Polacy światu”, przygotowana przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ we współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk, przybliża na 26 rollupach sylwetki Znanych Nieznanych Polaków i osób pochodzenia polskiego, które zasłynęły swoimi osiągnięciami na świecie, jednak bywa, że nie są kojarzone z Polską. Los zawiódł ich do Kazachstanu, na Syberię, do USA, Kanady, Peru, Ekwadoru, Portugalii, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i innych krajów. Wystawa naturalnie wpisuje się w edukację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie o patronie liceum – Polonii i Polakach na Świecie. Wystawa w II Liceum Ogólnokształcącym pozostanie do końca grudnia, jej bogactwem będziemy dzielić się z uczniami szkół w Augustowie, powiecie augustowskim i społecznością lokalną.

Część oficjalna uroczystości zakończona została refleksyjnym poetycko – muzycznym montażem, który przybliżył historię 95-letniej tradycji szkolnictwa w budynku II LO i wplecione w nią 30 lat aktywności II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie. Scenariusz montażu przygotował Tomasz Choroszewski – opiekun grupy „Antrakt”, a w przygotowaniu inscenizacji współpracowały: Maria Kisielewska, Lena Olechowska i Karolina Kozłowska. Montaż wywołał głębokie poruszenie wśród publiczności, a łza zadumy zakręciła się w nie jednym oku.

Zdjecie przedstawia od lewej Senator M. Komorowski, Poseł J. Zieliński, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN U. Gierasimiuk, Wicestarosta D. Szkiłądź, Starosta J. Szlaszyński.
Uczestnicy uroczystości 30-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie, 15-lecia nadania liceum imienia Polonii i Polaków na Świecie oraz 95-lecia tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Od lewej Senator M. Komorowski, Poseł J. Zieliński, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN U. Gierasimiuk, Wicestarosta D. Szkiłądź, Starosta J. Szlaszyński.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści