Nowy rok w powiatowych szkołach

Nowy rok w powiatowych szkołach

1 września w szkołach, które prowadzi Powiat Augustowski, naukę rozpoczęło 2196 uczniów – 68 osób w Zespole Szkół Specjalnych i 2128 osób w szkołach ponadpodstawowych. Do augustowskich liceów ogólnokształcących uczęszcza 45% uczniów szkół średnich, do techników – 38%, a do szkół branżowych – 17%.

Do klas pierwszych szkół średnich przyjęto 639 uczniów – 604 absolwentów szkół podstawowych z powiatu augustowskiego (86% absolwentów) i 35 osób spoza naszego terenu, w tym 9 z Ukrainy. Przygotowana została oferta edukacyjna, która zapewniła miejsca wszystkim chętnym. Zarząd Powiatu, podejmując decyzję o liczbie utworzonych oddziałów, uwzględnił nie tylko liczbę uczniów, ale także ich preferencje i wybory. Dlatego w I Liceum Ogólnokształcącym utworzono aż 2 klasy o profilu matematyczno-technicznym, chociaż pierwotnie planowano tylko jeden taki oddział. Ze względu na brak chętnych, zrezygnowano natomiast z tworzenia klas branżowych w Zespole Szkół Technicznych. Ostatecznie utworzono 21 oddziałów klas pierwszych: w I Liceum Ogólnokształcącym – 7 oddziałów, w II Liceum Ogólnokształcącym – 4 oddziały, w Augustowskim Centrum Edukacyjnym –  w Technikum Nr 1 – 4 oddziały i w Branżowej Szkole I stopnia Nr 1 – 4 oddziały oraz w Zespole Szkół Technicznych – 2 oddziały, w ramach Technikum Nr 2.

– U progu nowego roku szkolnego życzymy uczniom niesłabnącego zapału i chęci do nauki, a nauczycielom wielu owoców ich pracy w postaci wspaniałych sukcesów uczniów – mówi Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści