Absolutorium dla Zarządu

Absolutorium dla Zarządu

30 czerwca Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Podczas sesji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podsumował ubiegły rok. W prezentacji dot. „Raportu o stanie Powiatu  Augustowskiego za 2021 rok” przybliżył najistotniejsze zrealizowane działania, zadania oraz projekty. Z analizy Raportu wynika, iż zadania Powiatu są realizowane w pełnym zakresie, a uchwały Rady Powiatu, polityki, programy i strategie powiatowe są wdrażane zgodnie z przyjętymi przez Radę dokumentami. Wydatkowane środki finansowe zapewniają prawidłową realizację zadań, a także pozwalają na przeprowadzanie ważnych dla rozwoju powiatu inwestycji i przedsięwzięć nieinwestycyjnych.

W 2021 r. Powiat Augustowski uzyskał dochody w wysokości ok. 90,9 mln zł i dokonał wydatków w łącznej wysokości ok. 84,4 mln zł. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysokość wydatków inwestycyjnych, które w 2021 r. wyniosły ponad 23,2 mln zł, co stanowi 27,5% wszystkich wydatków. W 2021 r. przebudowano drogi powiatowe o długości 23 km, 2 ciągi pieszo-rowerowe, chodniki oraz most na rzece Olszanka. Na wszystkie znaczące zadania inwestycyjne pozyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie ok. 11,1 mln zł.

Realizowano także wiele działań wspierających funkcjonowanie ochrony zdrowia na terenie powiatu augustowskiego. W 2021 roku SP ZOZ oraz SP ZZOD uzyskały wynik dodatni z działalności, w tym augustowski szpital już po raz siódmy. W ubiegłym roku wartość ogółem zadań w zakresie opieki medycznej wyniosła prawie 5,4 mln zł, czyli ok. 23,4% wartości ogółem inwestycji.

Na podkreślenie zasługuje wysoka jakość kształcenia w augustowskich szkołach średnich, które w 2021 roku zajęły III miejsce w województwie podlaskim pod względem zdawalności egzaminu maturalnego.

Po debacie nad raportem o stanie powiatu, Rada Powiatu w Augustowie udzieliła wotum zaufania Zarządowi Powiatu. Następnie zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu udzieliła absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.

Dziękuję w imieniu Zarządu Powiatu za udzielenie wotum zaufania i absolutorium. Jest to dla nas motywacja do dalszej pracy, do szukania jak najlepszych rozwiązań dla dobra mieszkańców Powiatu Augustowskiego – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści