Powiat Augustowski Liderem wśród Liderów Edukacji

Powiat Augustowski Liderem wśród Liderów Edukacji

Podczas Gali Finałowej XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 27 czerwca w Wejherowie, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski odebrał szereg przyznanych wyróżnień.

Powiat Augustowski uhonorowany został certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji 2022”, uzyskując tym samym status laureata XI edycji Konkursu. Tytuł został nadany zgodnie z rekomendacją Komisji Ekspertów reprezentujących środowisko akademickie. Certyfikat potwierdza, że odznaczona nim jednostka samorządu terytorialnego wyróżnia się działaniami zorientowanymi na kreowanie i realizowanie nowoczesnej, progresywnej, innowacyjnej polityki oświatowej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz wspieranie nauki.

Ponadto Powiatowi Augustowskiemu został przyznany certyfikat „Lider Wśród Liderów”. Odznaczenie to otrzymują samorządy, które uzyskują wyróżnienie „Samorządowy Lider Edukacji” po raz dziewiąty. Potwierdza to, iż realizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego innowacyjny i progresywny model polityki oświatowej ma charakter strategiczny, cechuje się wieloletnią trwałością i jest traktowany przez władze powiatu w sposób priorytetowy.

Za osiągnięcie największego i najbardziej zauważanego dla społeczności lokalnej progresu w dziedzinie nowoczesnego zarządzania oświatą od ostatniej certyfikacji w Programie, Powiat Augustowski otrzymał certyfikat i statuetkę „Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego”.

W tym roku po raz pierwszy przyznawane były medale „Samorządowiec Społecznie Zaangażowany”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, za działalność edukacyjną na rzecz kształtowania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, pomocowych i pro-społecznych.

Wyróżnienia przyznane Powiatowi Augustowskiemu kolejny rok z rzędu dowodzą, jak wysoką jakość ma prowadzona przez samorząd edukacja.

Pan Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
Pan Starosta Augustowski – Jarosław Szlaszyński z Wyróżnieniem Specjalnym Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego podczas Gali Finałowej XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”, która odbyła się 27 czerwca w Wejherowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści