Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Czesława Józefa Warakomskiego

Radnego Rady Powiatu w Augustowie
w latach 2002 – 2010

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści