Dotacja Ministerstwa Obrony Narodowej na wyposażenie oddziału przygotowania wojskowego

Powiat Augustowski w 2022 roku otrzymał od Ministra Obrony Narodowej dotację celową w wysokości 32.800 zł na wsparcie funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie. Środki, przyznane w ramach Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, przeznaczone są na zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia oddziału przygotowania wojskowego, który rozpoczął naukę w klasie I w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakup kurtek stanowiących wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziale. Dotacja stanowi 80% całkowitych kosztów zadania, 20 % jest to wkład własny Powiatu Augustowskiego. Umundurowanych zostało 25 uczniów.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministra Obrony Narodowej, oddziały przygotowania wojskowego funkcjonują w I Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie od 1 września 2020 roku.