Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa 2022

Od 24 maja do 10 czerwca w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie powiatu augustowskiego. Na kwalifikację mogą zgłaszać się również osoby spoza powiatu.

24 maja, w imieniu Powiatu Augustowskiego, oficjalnego otwarcia prac komisji dokonał Jarosław Szlaszyński –Starosta Augustowski. Obecny był również ppłk Jarosław Kowalewski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 2003 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii i osoby urodzone w latach 2001-2002, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1998-2003, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja dotyczy też kobiet, które są studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków takich jak analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria i nie posiadają jeszcze określonej kategorii wojskowej. Również zgłaszać się mogą osoby (mężczyźni i kobiety), które ukończyły 18 lat życia i nie przekroczyły 24 roku życia i chcą zgłosić  się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do zadań komisji prowadzącej kwalifikację należy określenie zdolności danej osoby do czynnej służby wojskowej, wstępne przeznaczenie do służby w poszczególnych formach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Red.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści