Raport o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok

Zarząd Powiatu w Augustowie na posiedzeniu w dniu 13 maja br. podjął uchwałę Nr 787/113/2022 w sprawie przyjęcia Raportu o stanie Powiatu Augustowskiego za 2021 rok.