231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przedstawiciele władz Powiatu Augustowskiego obchody święta rozpoczęli złożeniem wiązanek kwiatów w miejscach pamięci narodowej w Augustowie. W imieniu społeczności Powiatu kwiaty złożyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych.

Następnie w Bazylice Mniejszej pw. Najświętszego Serca Jezusowego odprawiona została przez księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, poczty sztandarowe i mieszkańcy Powiatu Augustowskiego.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na Rynku Zygmunta Augusta przy pomniku „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”.

Przedstawiciele Powiatu Augustowskiego składający biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na skrzyżowaniu ulicy Hożej i Młyńskiej w Augustowie.
Przedstawiciele Powiatu Augustowskiego składający biało-czerwoną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na skrzyżowaniu ulicy Hożej i Młyńskiej w Augustowie. Od lewej: W. Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, D. Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści