Wręczono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wręczono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W dniu 13 kwietnia br. w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie zostały wręczone uczniom szkół średnich stypendia za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe, ufundowane przez samorząd Powiatu Augustowskiego. W uroczystości wzięli udział stypendyści i ich rodzice, którym Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przekazał listy gratulacyjne.
Podstawą do ubiegania się o stypendium, udzielanego na drugi okres roku szkolnego 2021/2022, były osiągnięcia uzyskane przez młodzież w pierwszym półroczu. Środki wypłacone będą jednorazowo w kwocie 1.240 zł. Stypendiami uhonorowano 16 uczniów – 8 za wyniki w nauce i 8 za osiągnięcia sportowe.

Do stypendium za wyniki w nauce zgłaszani są dwaj uczniowie każdej szkoły, wytypowani przez radę pedagogiczną, którzy w klasyfikacji śródrocznej uzyskali najwyższe średnie ocen.

Natomiast stypendium sportowe otrzymało sześciu uczniów, będących członkami Kadry Narodowej – cztery osoby uprawiające narciarstwo wodne oraz dwie trenujące kajakarstwo klasyczne. Ponadto stypendia otrzymało dwoje uczniów, wytypowanych przez rady pedagogiczne szkół, za zajęcie pierwszych miejsc w międzynarodowych mistrzostwach i zawodach sportowych.

Serdecznie gratulujemy Stypendystom, ich Rodzicom i Nauczycielom.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści