Rondo imienia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza

Rondo imienia gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza

30 marca, w dniu urodzin gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza, odsłonięte zostało nowe rondo w Monkiniach, któremu nadano imię tego legendarnego pilota, asa polskiego lotnictwa myśliwskiego, który urodził się i spędził dzieciństwo w Olszance, na terenie powiatu augustowskiego.
Na wniosek Starosty Augustowskiego, Rada Gminy Nowinka w dniu 9 marca 2022 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy „Rondo imienia generała brygady pilota Witolda Urbanowicza”, rondu położonemu w Monkiniach, w ciągu drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel na skrzyżowaniu z drogą powiatową Monkinie – Kopanica – Tobołowo. Symbolicznego odsłonięcia dokonali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka oraz Małgorzata Mikos – przedstawicielka rodziny Generała.

– Chcemy w ten sposób uczcić tego największego bohatera wywodzącego się z gminy Nowinka, z Ziemi Augustowskiej. Niech Generał Urbanowicz będzie wzorem patriotyzmu i rozpoznawalnym, czytelnym symbolem motywującym mieszkańców do naśladowania jego postawy, do prowadzenia pracy wychowawczej i historycznej, kształtującej w młodym pokoleniu najwyższe ideały i pamięć o tym wielkim bohaterze – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

W dniu urodzin gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza złożone zostały kwiaty i zapalone znicze na grobach jego rodziców. Ojciec – Antoni Urbanowicz pochowany jest na cmentarzu w Monkiniach, a matka – Bronisława – w Szczebrze.

Są to kolejne działania kultywujące pamięć o gen. bryg. pil. Witoldzie Urbanowiczu. Wcześniej, w ubiegłym roku, 7 września odbyły się zorganizowane przez Powiat Augustowski i Gminę Nowinka obchody 15-lecia nadania Jego imienia Szkole Podstawowej w Olszance oraz 25. rocznicy śmierci Generała.

Symboliczne odsłonięcie ronda im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza
Symboliczne odsłonięcie ronda im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza, od lewej: Wójt T. Strękowska, Starosta J. Szlaszyński, W. Siedlecki, M. Mikos, J. Jaśko, D. Hiero, Wicestarosta D. J. Szkiłądź
Rondo w Monkiniach
Rondo w Monkiniach
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ojca Generała Urbanowicza
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie ojca Generała Urbanowicza
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie matki Generała Urbanowicza
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie matki Generała Urbanowicza
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści