Informacja o 26 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 26 nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXVI sesji Rady Powiatu w Augustowie zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Powiatu Augustowskiego odbędą się w dniu 11 marca 2022 r. (piątek) o godz. 15.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2022 rok.
    (materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji).
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2022 – 2028.
    (materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji).
  5. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści