Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego

Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego

Nadgraniczne samorządy otrzymały dotacje z budżetu województwa na pokrycie nowych zadań, związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Sejmik województwa pod koniec roku przyznał ponad 1,5 mln zł dla samorządów ze strefy nadgranicznej. To odpowiedź na prośby wójtów i starostów z tego obszaru. Po 30 tys. zł otrzymało sześć powiatów, a 27 gmin po 50 tys. zł. Dotacje pozwoliły na szybsze odtworzenie infrastruktury krytycznej, umożliwiając monitorowanie zagrożeń oraz zabezpieczając siły i środki na udzielenie wsparcia mieszkańcom.

Powiat Augustowski przeznaczył te środki na bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych, celem utrzymania przejezdności w obszarze przygranicznym.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści