Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”

Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”

W celu uczczenia pamięci ofiar saperów i 75. rocznicy rozminowania Ziemi Augustowskiej, Zarząd Powiatu przyznał medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” 5 Pułkowi Inżynieryjnemu im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, dziedziczącemu tradycje 5 Brygady Saperów. W dniu 10 lutego 2022 r. z rąk Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, medal odebrał ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy Pułku.

Okolice Augustowa, położonego wśród jezior i lasów, były w niemieckich planach strategicznych przewidziane do długotrwałej i uporczywej obrony, dlatego niemieccy saperzy w czasie II wojny światowej zbudowali tu liczne i szerokie pola minowe. Po przejściu frontu, pozostawione w ziemi miny stwarzały szereg niebezpieczeństw dla ludności cywilnej. Dochodziło do wielu wypadków kończących się śmiercią lub kalectwem.

Po zakończeniu działań wojennych, dowódca Wojsk Inżynieryjnych gen. bryg. Stanisław Lisowski 29 maja 1945 r. polecił 5 Brygadzie Saperów przystąpić do rozbrajania najsilniej zaminowanej części województwa białostockiego, do której należały okolice Augustowa.
W pasie działania całej brygady znajdowało się około miliona min. Działania na tym terenie prowadzone były od sierpnia 1945 r. do września 1946 r. O pracy i ofierze saperów przypominają mogiły na augustowskim cmentarzu. Spoczywają tu kpr. Bronisław Duch, który zginął 11 września 1945 r., saper Władysław Sypłowski, poległy 20 kwietnia 1946 r. i rozerwany przez miny 4 dni później saper Jan Zapiec. W lipcu 1946 r. zginął Czesław Kowalewski, zaś w niewiadomym czasie bracia z Warszawy Stanisław i Stefan Odorowscy. Na terenie powiatu augustowskiego, pod Bargłowem, 25 sierpnia 1945 r. śmierć poniósł Edward Rogala, zaś 13 września kpr. Stanisław Wojtyła. Obaj zostali pochowani na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Wymownym akcentem łączącym 5 Pułk Inżynieryjny z Augustowem jest również patron Pułku – gen. dyw. Ignacy Prądzyński, który był głównym projektantem Kanału Augustowskiego.

Wręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, przyznanego 5 Pułkowi Inżynieryjnemu im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, dziedziczącemu tradycje 5 Brygady Saperów. Medal z rąk Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, odbiera ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy Pułku.
Wręczenie medalu Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, przyznanego 5 Pułkowi Inżynieryjnemu im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, dziedziczącemu tradycje 5 Brygady Saperów. Medal z rąk Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego, odbiera ppłk Adam Trzaszczka – Zastępca Dowódcy Pułku.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści