82. rocznica pierwszej deportacji do Związku Sowieckiego

82. rocznica pierwszej deportacji do Związku Sowieckiego

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja polskich obywateli w głąb Związku Sowieckiego. W jej wyniku ponad 140 tys. osób zostało przesiedlonych na Syberię oraz do północnych obwodów Rosji. Była to największa z czterech wielkich deportacji kresowych przeprowadzonych przez Związek Sowiecki w latach 1940 – 1941.

W celu upamiętnienia ofiar tych wydarzeń, 10 lutego odbyły się w Augustowie uroczystości rocznicowe, obchodzone pod hasłem „Wywiezieni wbrew woli”. Organizatorami byli: Instytut Solidarności i Męstwa im. W. Pileckiego oraz Związek Sybiraków – Oddział w Augustowie.

O godzinie 9.00 zapalone zostały znicze pod pomnikiem Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej, zlokalizowanym przed kościołem pw. Św. Jana Chrzciciela oraz przy tablicy na Dworcu PKP. W południe uroczyście złożono kwiaty przed „Domem Turka”, a o godz. 18.00 wyświetlony został w kinie „Iskra” film pt. „Trzy ćwierci do śmierci – ostatnia deportacja”. Na zakończenie obchodów, o godz. 20.00, aby upamiętnić ofiary deportacji, zapalone zostały Światła Pamięci na terenie „Domu Turka”.

Powiat Augustowski podczas uroczystości reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Augustowskiego pod pomnikiem Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej, od lewej: wicestarosta D. Szkiłądź, starosta J. Szlaszyński, naczelnik wydziału OP Z. Kaszlej
Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Augustowskiego pod pomnikiem Sybiraków Deportowanych z Ziemi Augustowskiej, od lewej: wicestarosta D. Szkiłądź, starosta J. Szlaszyński, naczelnik wydziału OP Z. Kaszlej
Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Augustowskiego pod „Domem Turka”
Złożenie kwiatów przez delegację Powiatu Augustowskiego pod „Domem Turka”
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści