Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Starosta Augustowski

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

 1. Działka Nr 151/1 o powierzchni 0,0989 ha położona w obrębie 1 miasta Augustów:
  • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00024000/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową.
 2. Działka Nr 151/6 o powierzchni 0,0130 ha położona w obrębie 1 miasta Augustów:
  • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00032402/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową.
 3. Działka Nr 152/5 o powierzchni 0,1116 ha położona w obrębie 1 miasta Augustów:
  • posiadająca założoną księgę wieczystą SU1A/00025022/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • niezabudowana;
  • w planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę produkcyjną i usługową.

Wysokość czynszu za wszystkie ww. działki – 1 722,00 zł rocznie brutto, płatne do dnia 30 marca każdego roku, z tym, że w przypadku dzierżawy przez niepełny rok czynsz zostanie ustalony proporcjonalnie, a termin płatności zostanie ustalony z dzierżawcą. Dzierżawca jest zobowiązany do uiszczania podatku od nieruchomości.

Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy
ul. Brzostowskiego 2, pokój 108 (parter).

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 21.01.2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści