159. rocznica Powstania Styczniowego

159. rocznica Powstania Styczniowego

W sobotę, 22 stycznia, uroczystym apelem Polskiej Organizacji Wojskowej oraz zapaleniem zniczy i złożeniem kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Augustowie, rozpoczęły się obchody 159. Rocznicy Powstania Styczniowego. Wszystkich przybyłych gości powitał płk POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny Stowarzyszenia Polska Organizacja Wojskowa. Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Po apelu uczestnicy przemaszerowali pod tablicę pamiątkową ku czci kpt. Stanisława Orechwy – dowódcy kompanii kosynierów w Powstaniu Styczniowym, umieszczoną na budynku Starostwa Powiatowego. Przed złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przemówienia okolicznościowe wygłosił Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz płk POW Piotr Augustynowicz – Komendant Główny POW.

W obchodach udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, pododdział Polskiej Organizacji Wojskowej na czele z płk. POW Piotrem Augustynowiczem, Alicja Dobrowolska – Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Sławomir Sieczkowski – Zastępca Burmistrza Augustowa. Obecny był także poczet z proporcem Oddziału Przygotowania Wojskowego I LO w Augustowie na czele z Dyrektorem Anną Sus-Cilulko oraz poczet sztandarowy Augustowskiego Centrum Edukacyjnego na czele z Dyrektorem Grzegorzem Augusewiczem. Udział w uroczystościach wziął także Janusz Borysewicz były Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Augustowie, mieszkańcy, a także lokalne media.

Po oficjalnej części uroczystości, delegacja Powiatu Augustowskiego w składzie: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Waldemar Siedlecki – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych złożyli kwiaty w Gruszkach pod pomnikami upamiętniającymi bohaterów walk o wolność z terenu Powiatu Augustowskiego.

Ponadto tego samego dnia, po uroczystym apelu porannym, żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej rozpoczęli IX Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych. Trasa przemarszu będzie przebiegać przez Augustów, Krasnybór, Uroczysko „Kozi Rynek”, Uroczysko „Powstaniec”, Mikaszówkę, Płaską, Monkinie, Uroczysko „Powstańce” i zakończy się 27 stycznia w Augustowie. Na 5 lutego zaplanowano także V Zawody Strzeleckie POW. „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” na strzelnicy w Klonownicy.

Red.

Uczestnicy obchodów 159. Rocznicy Powstania Styczniowego pod tablicą pamiątkową ku czci kpt. Stanisława Orechwy, umieszczoną na budynku Starostwa Powiatowego
Uczestnicy obchodów 159. Rocznicy Powstania Styczniowego pod tablicą pamiątkową ku czci kpt. Stanisława Orechwy – dowódcy kompanii kosynierów w Powstaniu Styczniowym, umieszczoną na budynku Starostwa Powiatowego
Delegacja Powiatu Augustowskiego pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów walk o wolność z terenu Powiatu Augustowskiego w Gruszkach
Delegacja Powiatu Augustowskiego w składzie: Starosta J. Szlaszyński, Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Z. Kaszlej oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych W. Siedlecki pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów walk o wolność z terenu Powiatu Augustowskiego w Gruszkach
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści