Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Augustowie w 2021 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Zarząd Powiatu w Augustowie w 2021 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że w 2021 roku do Zarządu Powiatu w Augustowie wpłynęła jedna petycja.

Petycja z dnia 14.07.2021 roku złożona przez mieszkańców wsi Monkinie, Gmina Nowinka, o wykonanie efektywnych progów zwalniających i połączenie istniejących chodników wzdłuż drogi powiatowej o numerach geodezyjnych 68/4 i 68/3 w celu umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych i innych użytkowników drogi.

Data złożenia petycji: do PZD – 16.07.2021 r., przekazana zgodnie z kompetencjami do Zarządu Powiatu – 10.08.2021 r.

Data udzielenia odpowiedzi: 31.08.2021 r.

Zgłoszona petycja oraz udzielona odpowiedź są zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Augustowskiego w zakładce „Petycje”.

 

Starosta Augustowski

(-) Jarosław Szlaszyński

 

Augustów,12 stycznia 2022 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści