Aktywna Tablica

Aktywna Tablica

Powiat Augustowski, jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, otrzymał dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

Program jest odpowiedzią na wzrost znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkolnictwie. Przygotowywanie dzieci i młodzieży do korzystania z TIK rozszerza ich  możliwości funkcjonowania w późniejszym życiu społeczno-zawodowym. Dlatego rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zadaniem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: laptopów, tablic interaktywnych, projektorów, głośników, a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Dofinansowanie na zakup nowoczesnego sprzętu w ramach programu otrzymały dwie szkoły Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie. Zakupiono 2 interaktywne monitory dotykowe dla Technikum Nr 1 w Augustowie oraz 2 interaktywne monitory dotykowe i 1 projektor dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Augustowie.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła 35.000 zł, w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 28.000 zł oraz wkład własny z budżetu Powiatu – 7.000 zł.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści