Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie

  1. Przedmiotem użyczenia jest garaż samochodowy o powierzchni użytkowej 28,86 m2 – wchodzący w skład budynku użytkowo-gospodarczego, znajdującego się na działce gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3444/4 o powierzchni 0,1850 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Augustów przy ul. 3-go Maja 29.
  2. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej Nr SU1A/00020172/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Augustowie.
  3. Nieruchomość, zgodnie z uchwałą z dnia 29 maja 2002 r. Nr XXXV/330/02 Rady Miasta Augustów w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części centrum miasta Augustowa, terenów położonych między ulicami: Mostową, Młyńską, Hożą, istniejącą zabudową wielorodzinną oraz ulicami: Ks. Skorupki, Ks. Ściegiennego, 3 Maja, oznaczona jest symbolem 13U – jako tereny zabudowy usługowej.
  4. Użyczenie nastąpi na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie i jest nieodpłatne.
  5. Czas trwania umowy najmu określony został na czas oznaczony trzech lat.
  6. Informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2 pok. 205 (I piętro) tel. 87 615 52 14.
  7. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 22.11.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści