Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Naszego Kolegi

Andrzeja Malczyńskiego

wieloletniego pracownika Urzędu Rejonowego i Starostwa Powiatowego w Augustowie

Rodzinie składamy wyrazy współczucia
Łączymy się z Wami w bólu po stracie Drogiej Wam Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści