Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Anny Urbanowskiej ps. „Lalka”

Żołnierza Armii Krajowej
Łączniczki oddziału partyzanckiego Obwodu Suwałki Armii Krajowej,
dowodzonego przez Juliana Wierzbickiego, ps. „Roman”
Członka augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Cześć Jej pamięci!

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści