Powiat zbuduje ulice w Mieście

Powiat zbuduje ulice w Mieście

Powiat Augustowski otrzymał 14.155.000 zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Centrum komunikacyjne Augustowa – rozbudowa i przebudowa strategicznych ulic powiatowych”.

W spotkaniu zorganizowanym 27 października przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego i Dariusza Jana Szkiłądzia – Wicestarostę Augustowskiego w celu omówienia wyników pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych wziął udział Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który powiedział:

– W ramach pierwszego naboru wniosków rozdysponowanych zostało na inwestycje w naszym kraju ponad 23 mld zł, jest to kwota na niespotykaną dotąd skalę. Samorządy z terenu powiatu augustowskiego łącznie otrzymały ponad 90,5 mln zł i jest to jeden z najwyższych poziomów dofinansowania w ujęciu powiatowym w województwie podlaskim. W ramach tej kwoty projekt Powiatu otrzymał 14,15 mln zł, a poszczególne gminy: Augustów – 8,30 mln zł, Bargłów Kościelny – 2,96 mln zł, Lipsk – 10,45 mln zł, Miasto Augustów – 29,95 mln zł, Nowinka – 8,97 mln zł, Płaska – 4,27 mln zł, Sztabin – 11,44 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowane zostaną inwestycje ważne dla mieszkańców, które dają ogromną szansę na przyspieszenie rozwoju naszego regionu.

Inwestycja Powiatu będzie dotyczyła przebudowy pięciu ulic w Augustowie: ul. Kościelnej, ul. Ks. Skorupki, ul. Ks. Ściegiennego, ul. Kopernika i ul. Młyńskiej. Są one strategicznymi ciągami komunikacyjnymi w centrum miasta, które wymagają modernizacji. Łączna długość przebudowanych odcinków ulic powiatowych wyniesie około 2,5 km. Wykonane zostaną nawierzchnie bitumiczne jezdni wraz z przebudową chodników lub ciągów pieszo-rowerowych, systemów odwodnienia, oświetlenia oraz oznakowania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

– Licząc od poprzedniej kadencji, tj. od 2015 r. do chwili obecnej, Powiat Augustowski zainwestował w ulice Miasta Augustowa ponad 33 mln zł. To będzie kolejny projekt realizowany w tym zakresie – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Całkowita wartość inwestycji wyniesie 14.900.000 zł, w tym 95%, tj. 14.155.000 zł będzie stanowiło dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, a pozostała kwota 745.000 zł zostanie pokryta ze środków Powiatu Augustowskiego. Dzięki temu centrum Augustowa zostanie gruntownie przebudowane, tworząc razem z już zrealizowanymi ulicami, jak np.: ul.3 Maja, ul. Wojska Polskiego czy ul. Hoża i ul. Licealna, jeden zwarty, zmodernizowany układ komunikacyjny, dodał starosta.

Dofinansowanie inwestycji z omawianego programu otrzymały również wszystkie gminy z terenu powiatu augustowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Zbigniew Buksiński – Wójt Gminy Augustów, Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny oraz Maciej Zdancewicz – Zastępca Wójta Gminy Płaska, którzy omówili przedsięwzięcia ujęte do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dziękując za otrzymane wsparcie, podkreślano, że zrealizowane zostaną istotne inwestycje, które bez rządowych środków nie byłyby możliwe. Zmodernizowana będzie m.in. infrastruktura drogowa, sportowa, edukacyjna i telekomunikacyjna, zgodnie z potrzebami mieszkańców powiatu augustowskiego oraz turystów licznie odwiedzających nasze tereny.

Red.

Od lewej: R. Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, L. Łępicki – Burmistrz Lipska, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, D. Szkiłądź – Wicestarosta, J. Szlaszyński – Starosta, J. Zieliński – Poseł na Sejm RP,  T. Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, M. Zdancewicz – Zastępca Wójta Gminy Płaska.
Od lewej: R. Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny, L. Łępicki – Burmistrz Lipska, J. Karp – Wójt Gminy Sztabin, D. Szkiłądź – Wicestarosta, J. Szlaszyński – Starosta, J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, T. Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Z. Buksiński – Wójt Gminy Augustów, M. Zdancewicz – Zastępca Wójta Gminy Płaska.
Spotkanie dotyczące omówienia wyników pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.
Spotkanie dotyczące omówienia wyników pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści