Informacja o XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, iż obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Augustowie zwołanej w trybie nadzwyczajnym na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Powiatu Augustowskiego odbędą się w dniu 27 października 2021 r. (środa) o  godz. 15.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

 

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna od godz. 15:00 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2026. (materiał zostanie przekazany podczas obrad sesji).
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 155/XVIII/2021 Rady Powiatu w  Augustowie w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści