1

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Krzysztofowi Skłodowskiemu
Kustoszowi Muzeum Okręgowego w Suwałkach

z powodu śmierci
OJCA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie