Powstanie muzeum pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

Powstanie muzeum pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej

W piątek, 9 lipca w Augustowie odbyła się konferencja prasowa dotycząca zakupu „Domu Turka” i utworzenia w tym miejscu Muzeum Obławy Augustowskiej, jako oddziału Instytutu Pileckiego. W spotkaniu udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk kombatanckich i organizacji od lat zaangażowanych w działania mające na celu nadanie właściwej funkcji temu budynkowi.

Pod koniec czerwca rząd wykupił zabytkową kamienicę od prywatnego inwestora. Po gruntownym remoncie oraz pracach archeologicznych powstanie tam od dawna wyczekiwane muzeum. Własność nabył Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego – państwowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W „Domku Turka” najpierw przeprowadzone zostaną badania służące między innymi odnalezieniu śladów Obławy Augustowskiej. Następnie przeprowadzone zostaną prace polegające na dostosowaniu zabytkowego, zaniedbanego obecnie budynku na potrzeby nowoczesnej placówki, łączącej funkcje naukowe, edukacyjne i kulturalne. Finalnie powstanie w nim Muzeum Obławy Augustowskiej.

„Dom Turka” to miejsce kaźni żołnierzy AK – AKO – WiN, w którym oprawcy komunistyczni więzili patriotów, spisywali listy deportowanych w latach 1939-41, a od stycznia 1945 r. do 1956 r. działało w nim PUBP. Było to również jedno z miejsc przetrzymywania Ofiar Obławy Augustowskiej, największej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej. W jej wyniku mogło zginąć nawet 2 tys. osób.

– To tutaj ofiary doczekają się godnego upamiętnienia. Tutaj wybrzmi należycie opowieść o doświadczeniach Augustowa i Suwalszczyzny podczas II wojny światowej, w chwili jej zakończenia i w kolejnych latach dyktatury komunistycznej – powiedział Wicepremier, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotr Gliński. – Wreszcie „Dom Turka” będzie pełnił właściwą rolę. Będzie znakiem pamięci o tragicznych wydarzeniach, które latem 1945 roku miały miejsce w tej okolicy, dodał.

Głos zabrał również Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że rodziny ofiar Obławy długo czekały na godną pamięć i szacunek dla swoich bliskich, którzy zginęli w walce o prawdziwie wolną Polskę. Zaznaczył również, że należy dołożyć wszelkich starań, aby ta trudna historia została w pełni rozpoznana.

Na konferencji obecny był również Wojciech Kozłowski – Dyrektor Instytutu Pileckiego, który zapewnił, że przed rozpoczęciem prac najpierw zostaną przeprowadzone gruntowne badania terenu, zbierane będą również pamiątki i świadectwa związane z Obławą Augustowską, aby to muzeum, które powstanie miało charakter kompletny.

W spotkaniu udział wzięły także osoby zaangażowane w działania na rzecz upamiętnienia ofiar Obławy, w szczególności: Ks. Prałat Stanisław Wysocki oraz Bożenna Stankiewicz, a także przedstawiciele władz państwowych, m.in.: Adam Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Dariusz Piontkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Konferencja prasowa dot. zakupu „Domu Turka” w Augustowie.
Konferencja prasowa dot. zakupu „Domu Turka” w Augustowie. Od lewej: Ksiądz Prałat S. Wysocki, B. Stankiewicz, A. Andruszkiewicz – Sekretarz Stanu w KPRM, J. Zieliński – Poseł na Sejm RP, D. Piontkowski – Wiceminister Edukacji Narodowej, P. Gliński – Wicepremier, M. Baszko – Poseł na Sejm RP, J. Szlaszyński – Starosta Augustowski, W. Kozłowski – Dyrektor Instytutu Pileckiego oraz D. Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści