Kwalifikacja wojskowa 2021

Kwalifikacja wojskowa 2021

Od 7 do 25 czerwca w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie powiatu augustowskiego.

7 czerwca, w imieniu Powiatu Augustowskiego, oficjalnego otwarcia prac komisji dokonał Jarosław Szlaszyński –Starosta Augustowski. Obecny był również ppłk Jarosław Kowalewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 2002 roku oraz mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii i osoby urodzone w latach 2000–2001, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1997-2002, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Kwalifikacja dotyczy też kobiet, które są studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków takich jak analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria i nie posiadają jeszcze określonej kategorii wojskowej.

Do zadań komisji prowadzącej kwalifikację należy określenie zdolności danej osoby do czynnej służby wojskowej, wstępne przeznaczenie do służby w poszczególnych formach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści