Ryby bogactwem Ziemi Augustowskiej

Ryby bogactwem Ziemi Augustowskiej

Logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – zbudowane z dwóch symboli: szarego kutra rybackiego oraz umieszczonej pod nim zielonej ryby, obok symboli znajduje się napis: Rybactwo (w kolorze szarym) i Morze (w kolorze zielonym).  Logo Województwa Podlaskiego – żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, z lewej strony żubra, na dole znajduje się zielony napis „Podlaskie”.  Logo (symbol) Unii Europejskiej – emblemat ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, na której zamieszczonych jest dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach, tworzących niewidzialny okrąg, z lewej strony znaku znajduje się czarny napis „Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

30 maja w Augustowie na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego odbyły się zawody wędkarskie i spotkanie promujące album pt. „Szlaki turystyczne Ziemi Augustowskiej pod znakiem ryby”.

Oba przedsięwzięcia zrealizowane zostały w ramach operacji „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”, która współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

– Łowienie ryb ma istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, od założenia miasta Augustowa, aż do czasów współczesnych – powiedział, witając licznie zebranych, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski – pomysłodawca projektu. – Dlatego chcemy promować dziedzictwo rybackie Ziemi Augustowskiej i zachęcać mieszkańców oraz turystów do odkrywania tego bogactwa, dodał starosta.

Wędkarze próbowali swego szczęścia w połowach na rzece Netcie, pod profesjonalnym okiem Członków Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Augustowie, na czele z Prezesem Mieczysławem Szczerbakowem oraz Wiceprezesem Maciejem Kaszubą.

Następnie uczestnicy zawodów udali się na spotkanie promujące album ukazujący szlaki turystyczne Ziemi Augustowskiej – papieskie, kajakowe, żeglarskie, piesze, rowerowe i konne, z podkreślonymi na każdym szlaku elementami dziedzictwa rybackiego. Autorem tekstu do albumu był Wojciech Batura. W albumie zamieszczone zostały fotografie głównie: Martyny Chodacz, Leszka Czokajło, Grzegorza Haraburdy i Janiny Osewskiej. Ponadto wiele osób bezpłatnie udostępniło zdjęcia, za co składamy serdeczne podziękowanie.

W spotkaniu uczestniczyli twórcy albumu oraz zaproszeni goście, m.in. Robert Jabłoński – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Cezary Cieślukowski – Prezes Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta i Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie.

Podobne spotkanie odbyło się również 26 maja w stolicy i zorganizowane zostało we współpracy z Klubem Augustowian w Warszawie.

Red.

Podsumowanie zawodów wędkarskich w ramach projektu promującego Ziemię Augustowską jako obszar zależny od rybactwa
Podsumowanie zawodów wędkarskich w ramach projektu promującego Ziemię Augustowską jako obszar zależny od rybactwa; od lewej: Cezary Cieślukowski – Prezes LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego, Anna Haraburda, Piotr Cwaliński, Ewa Bożewicz-Czyżewska, Robert Jagłowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Mieczysław Szczerbakow – Prezes Zarządu PZW Koło w Augustowie, Marek Dobkowski – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie Dobkowski, Maciej Kaszuba – Wiceprezes Zarządu PZW Koło w Augustowie, Andrzej Gorlewski – Członek Zarządu PZW Koło w Augustowie
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści