Rozszerzono ważną inwestycję drogową powiatu

1 czerwca w Monkiniach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współfinansowaniu prowadzonych zadań drogowych  z budżetu Gminy Nowinka oraz przekazanie placu budowy Wykonawcy – firmie STRABAG Sp. z o.o. w ramach zadania dot. remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz odcinka drogi powiatowej od Bryzgla w kierunku Macharc.

Wartość zadania wynosi ponad 933 tys. zł. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Monkinie na długości 550 mb wraz z elementami bezpieczeństwa oraz nowa nawierzchnia bitumiczna na odcinku od miejscowości Bryzgiel w kierunku miejscowości Macharce o długości 2,04 km.

Zadanie to jest kontynuacją i rozszerzeniem inwestycji drogowej Płociczno – Bryzgiel – Ateny, która jest już realizowana. Prace przebiegają sprawnie, co jest istotne ze względu na zbliżający się sezon turystyczny.

Łączna wartość tych dwóch zadań wynosi ok. 6,2 mln zł, w tym Powiat Augustowski pozyskał następujące środki finansowe z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego zadania: 2,6 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 1,70 mln zł z budżetu Województwa Podlaskiego, 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 200 tys. zł z Gminy Nowinka oraz 100 tys. zł z Gminy Suwałki.

Ponadto Powiatowi przyznane zostało dofinansowanie w wysokości ponad 1,14 mln zł rezerwy subwencji ogólnej na realizację przebudowy mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nowinka. Zadanie będzie realizowane jeszcze w tym roku.

– Jadąc tutaj na pewno Państwo zauważyliście, że droga się już buduje, a pierwszy odcinek do okresu wakacyjnego zostanie wykonany – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Dzięki dobrej współpracy i dofinansowaniu zadań z tylu źródeł będzie  możliwe zmodernizowanie 16 km dróg i przebudowanie mostu. Łączna wartości tych inwestycji wyniesie ok. 9 mln zł.

Na spotkaniu był obecny Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP.

– Warto wspomnieć o znaczeniu tej drogi, jako alternatywnej trasy w sytuacjach kryzysowych, ale też często wykorzystywanej nie tylko przez mieszkańców, ale przede wszystkim turystów – powiedział poseł Jarosław Zieliński. – Mamy wielkie ambicje dotyczące tej drogi. Chcemy, by wzdłuż tych pięknych terenów powstała również ścieżka rowerowa. To jest nowe wyzwanie, które stoi przed nami, dodał.

Udział w spotkaniu wzięli udział również: Romuald Łanczkowski – Radny Województwa Podlaskiego, przedstawiciele Powiatu Augustowskiego: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Elżbieta Pszczoła – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Waldemar Jedliński – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie, a także reprezentanci Gminy Nowinka na czele z Teresą Strękowską – Wójtem Gminy oraz Katarzyną Beatą Sturgulewską – Zastępcą Wójta. Uczestniczyli również przedstawiciele wykonawcy robót oraz osoby bezpośrednio realizujące inwestycję i czuwające nad jej przebiegiem: reprezentanci firmy STRABAG Sp. z o.o., Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie

Uroczyste podpisanie umów oraz przekazanie placu budowy w ramach zadania dot. remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo
Uroczyste podpisanie umów oraz przekazanie placu budowy w ramach zadania dot. remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie oraz odcinka drogi powiatowej w kierunku Macharc. Od lewej: Waldemar Jedliński – Członek Zarządu Powiatu w Augustowie, Marta Sołtys – Radio Białystok, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, przedstawiciel firmy STRABAG Sp. z o.o., Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Romuald Łanczkowski – Radny Województwa Podlaskiego.