Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej

Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej

Logo Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 – zbudowane z dwóch symboli: szarego kutra rybackiego oraz umieszczonej pod nim zielonej ryby, obok symboli znajduje się napis: Rybactwo (w kolorze szarym) i Morze (w kolorze zielonym). Logo Województwa Podlaskiego – żubr zbudowany z różnobarwnych kwadratów, z lewej strony żubra, na dole znajduje się zielony napis „Podlaskie”. Logo (symbol) Unii Europejskiej – emblemat ma formę niebieskiej prostokątnej flagi, na której zamieszczonych jest dwanaście złotych gwiazd rozmieszczonych w równych odstępach, tworzących niewidzialny okrąg, z lewej strony znaku znajduje się czarny napis „Unia Europejska Europejski Fundusz Morski i Rybacki”

Powiat Augustowski realizuje projekt „Promocja dziedzictwa rybackiego Ziemi Augustowskiej”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W ramach przedsięwzięcia opracowany i wydany został album prezentujący szlaki turystyczne Ziemi Augustowskiej – papieskie, kajakowe, żeglarskie, piesze, rowerowe i konne, z widocznymi na wszystkich szlakach elementami dziedzictwa kulturowego rybołówstwa. Powstała również ulotka w formie przewodnika questowego, która ma zachęcić do poznania tych zakątków.

W celu wypromowania Ziemi Augustowskiej jako obszaru zależnego od rybactwa, zaplanowano zorganizowanie spotkań w Warszawie (26 maja) i w Augustowie (30 maja) oraz zawodów wędkarskich w Augustowie (30 maja).

Osoby, które chciałyby wziąć udział w ww. przedsięwzięciach proszone są o zgłaszanie się do Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, tel. 87 643 96 73, e-mail: powiat.augustowski@home.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział jest bezpłatny.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści