Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Zarząd Powiatu w Augustowie

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Nieruchomość położona w Lipsku przy ulicy Zamiejskiej, oznaczona nr 637/4 o pow. 0,0072 ha:

–        posiada założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00025505/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;

–        jest niezabudowana;

–        nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i Gmina nie ogłosiła o przystąpieniu do jego sporządzenia.

Cena nieruchomości – 5 900,00 zł.

Osoba, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionej w wykazie na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winna złożyć w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu wniosek o nabycie tej nieruchomości.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

Starosta
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

Wicestarosta
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 13.05.2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści