Święto Konstytucji 3 Maja w Augustowie

Święto Konstytucji 3 Maja w Augustowie

Od uchwalenia Konstytucji 3 Maja Rzeczpospolitej Obojga Narodów – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie minęło już 230 lat. Ze względu na trwającą epidemię i wprowadzone obostrzenia w tym roku w Augustowie nie odbyły się duże i oficjalne obchody tego święta.

Rano delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem: „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”, na Rynku Zygmunta Augusta. Następnie w Bazylice pw. Najświętszego Serca Jezusowego odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

Powiat Augustowski podczas obchodów reprezentowali: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Red.

Delegacja Starostwa Powiatowego w Augustowie podczas składania biało-czerwonej wiązanki kwiatów, pod pomnikiem: "Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę"
Od lewej: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Starostwa Powiatowego w Augustowie stoją na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie, podczas składania biało-czerwonej wiązanki kwiatów, pod pomnikiem: „Tym, którzy oddali swe życie za wolną i sprawiedliwą Ojczyznę”
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści