Uczczono 75. rocznicę rozminowania Ziemi Augustowskiej

Uczczono 75. rocznicę rozminowania Ziemi Augustowskiej

W celu uczczenia pamięci ofiar saperów i 75. rocznicy rozminowania Ziemi Augustowskiej,  16 kwietnia, w dniu Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dniu Sapera, Zarząd Powiatu podjął uchwałę przyznającą Medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” 5 Pułkowi Inżynieryjnemu im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego, dziedziczącemu tradycje 5 Brygady Saperów, która w latach 1945 – 1946 rozminowywała obszar Ziemi Augustowskiej.

Okolice Augustowa, położonego wśród jezior i lasów, były w niemieckich planach strategicznych przewidziane do długotrwałej i uporczywej obrony, dlatego niemieccy saperzy zbudowali tu liczne i szerokie pola minowe. Po przejściu frontu, pozostawione w ziemi miny stwarzały szereg niebezpieczeństw dla ludności cywilnej. Dochodziło do wielu wypadków kończących się śmiercią lub kalectwem.

Po zakończeniu działań wojennych, dowódca Wojsk Inżynieryjnych gen. bryg. Stanisław Lisowski 29 maja 1945 r. polecił 5 Brygadzie Saperów przystąpić do rozbrajania najsilniej zaminowanej części województwa białostockiego, do której należały okolice Augustowa.
W pasie działania całej brygady znajdowało się około miliona min. Działania na tym terenie prowadzone były od sierpnia 1945 r. do września 1946 r. O pracy i ofierze saperów przypominają mogiły na augustowskim cmentarzu. Spoczywają tu kpr. Bronisław Duch, który zginął 11 września 1945 r., saper Władysław Sypłowski, poległy 20 kwietnia 1946 r.
i rozerwany przez miny 4 dni później saper Jan Zapiec. W lipcu 1946 r. zginął Czesław Kowalewski, zaś w niewiadomym czasie bracia z Warszawy Stanisław i Stefan Odorowscy. Na terenie powiatu augustowskiego, pod Bargłowem, 25 sierpnia 1945 r. śmierć poniósł Edward Rogala, zaś 13 września kpr. Stanisław Wojtyła. Obaj zostali pochowani na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

W dniu Święta Wojsk Inżynieryjnych – Dniu Sapera, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy.

Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach saperów, którzy zginęli w latach 1945 – 1946 przy rozminowywaniu Ziemi Augustowskiej
Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach saperów, którzy zginęli w latach 1945 – 1946 przy rozminowywaniu Ziemi Augustowskiej, od lewej: D. Szkiłądź – wicestarosta, J. Szlaszyński – starosta, Z. Kaszlej – Prezes augustowskiego Koła ŚZŻAK
Grób jednego z saperów, kpr. Bronisława Ducha
Grób kpr. Bronisława Ducha, jednego z saperów, którzy zginęli podczas rozminowywania Ziemi Augustowskiej
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści