Stanowisko Powiatu w sprawie DK8

Podczas sesji w dniu 30 marca Rada Powiatu przyjęła stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.

W stanowisku podkreślono, że inwestycja ta pozwoli na rozwiązanie problemów komunikacyjnych mieszkańców północnej części województwa podlaskiego w zakresie bezpiecznego i szybkiego dojazdu do miasta wojewódzkiego – Białegostoku oraz zapewnienie zwiedzającym i kuracjuszom bezpiecznego dotarcia do turystycznej stolicy regionu. Umożliwi także włączenie istniejącego systemu drogowego w układ komunikacyjny województwa, kraju i Europy. Ponadto przebudowana droga będzie stanowiła dogodne połączenie dróg ekspresowych Via Baltica i Via Carpatia. Jest to opcja bardziej korzystna technicznie, finansowo i ekologicznie, niż inne rozważane warianty połączenia tych dróg ekspresowych.

Stanowisko Rady Powiatu zostanie przekazane Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Infrastruktury, Wojewodzie Podlaskiemu, Marszałkowi Województwa, posłom i senatorom województwa podlaskiego, Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Białymstoku.

Red.