Informacja o 19 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o 19 sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady 19 sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 30 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 13.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA !
Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Augustowie za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2020 r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Augustowie.
 7. Sprawozdanie z wysokości w 2020 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Augustowski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Zespole Placówek Młodzieżowych Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 2 w Augustowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Powiat Augustowski w 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały przyjmującej stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 8 na odcinku Białystok – Augustów – Raczki do parametrów drogi ekspresowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Augustów.
 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za 2020 r. (materiał przedłożony na sesji)
 16. Przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu Augustowskiego. (materiał przedłożony na sesji)
 17. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/21 z dnia 18 stycznia 2021 r.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści