Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2020 roku

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Powiatu w Augustowie w 2020 roku

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. 2018 poz. 870) informuje się, że w 2020 roku do Rady Powiatu w Augustowie nie wpłynęły żadne petycje.

Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Augustów, 4 stycznia 2021 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści