Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu w Augustowie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów.

Szczegóły w załączniku.