Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Kanonika Edwarda Anuszkiewicza

wieloletniego Archiwariusza i Dyrektora
Bibliotek Seminaryjnych w Łomży i Ełku,
badacza dziejów Ziemi Augustowskiej

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści