Stanowisko w sprawie drogi

Stanowisko w sprawie drogi

Rada i Zarząd Powiatu Augustowskiego realizują wiele działań, zabiegając o przebudowę drogi do Białegostoku. W ostatnim czasie podjęte zostały kolejne kroki.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2021 r. Zarząd Powiatu wystosował apel do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Bogusława Dębskiego o podjęcie przez Sejmik, będący reprezentantem mieszkańców naszego regionu, odpowiedzialnym za zrównoważony i harmonijny rozwój społeczno – gospodarczy tego terenu, stanowiska popierającego starania Powiatu Augustowskiego w zakresie przebudowy drogi nr 8 na odcinku Korycin – Augustów – Raczki, jako wariantu drogi S16, będącej połączeniem tras Via Baltica i Via Carpatia. W wystąpieniu podkreślono, że realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do stworzenia logicznego, racjonalnego, uzasadnionego i prawidłowego systemu transportowego województwa podlaskiego, a także rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców naszego powiatu i całej północnej części województwa w zakresie bezpiecznego i dogodnego dojazdu do miasta wojewódzkiego – Białegostoku.

Wcześniej, w grudniu 2020 r., w ramach „hybrydowych konsultacji” został złożony formularz opinii dla projektu dotyczącego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego w sprawie drogi krajowej nr S16. W zgłoszonych uwagach Powiat podkreślił, iż przebudowa drogi nr 8 na odcinku Korycin – Augustów – Raczki, jako wariantu drogi S16, jest inwestycją w pełni uzasadnioną technicznie, ekonomicznie i społecznie, a także stanowi rozwiązanie bardziej korzystne pod względem środowiskowym od każdego z 3 pozostałych rozważanych wariantów przebiegu drogi.

Liczymy na to, że kolejne działania, które są podejmowane, przyczynią się do realizacji tej inwestycji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami naszych mieszkańców.

Poniżej (w załączniku) prezentujemy treść stanowiska

Red.

 

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści