Uczczono pamięć zesłańców Sybiru

Uczczono pamięć zesłańców Sybiru

10 lutego 1940 r. władze Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich  przeprowadziły pierwszą (z czterech) masową deportację obywateli II RP w głąb państwa sowieckiego – północnej Rosji i zachodniej Syberii. Wywieziono wtedy około 140 tys. ludzi. W nieludzkich warunkach transportowano ich na okrutną ziemię. W czasie transportu deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna.

Z okazji 81. Rocznicy pierwszych wywózek Polaków w głąb ZSRR, 10 lutego br. przedstawiciele Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski oraz Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno Prawnego, jednocześnie pełniący funkcję Prezesa augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zapalili znicze i złożyli kwiaty przy pomniku Sybiraków deportowanych z Ziemi Augustowskiej, usytuowanym przy kościele pw. Jana Chrzciciela.

Po południu, w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Augustowie, ks. Kanonik Waldemar Brodziak odprawił mszę świętą w intencji Sybiraków i ich rodzin.

Red.

składanie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem Sybiraków deportowanych z Ziemi Augustowskiej, usytuowanym przy kościele pw. Jana Chrzciciela w Augustowie
Od lewej: Wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź, Starosta Jarosław Szlaszyński oraz Prezes augustowskiego koła ŚZŻAK Zbigniew Kaszlej przy pomniku Sybiraków deportowanych z Ziemi Augustowskiej, usytuowanym przy kościele pw. Jana Chrzciciela w Augustowie podczas składania wiązanki kwiatów i zapalenia znicza.
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści