Uwagi do wzorca statutu dla stowarzyszeń

Uwagi do wzorca statutu dla stowarzyszeń

Szanowni Państwo,

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2021 r. trwa drugi etap zbierania uwag do wzorca statutu stowarzyszenia. Wzorzec statutu może przyspieszyć proces założenia stowarzyszenia i stanowić podstawę do ustawowego usankcjonowania jednodniowego terminu jego rejestracji w KRS.

Nowy wzorzec dostępny jest na stronie: https://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-28-02-2021

W wersji edytowalnej do pobrania tutaj: https://trzeci.org/wzorzec-statutu-do-pobrania

Opinię nt. kształtu zapisów statutu można wyrazić na kilka sposobów, m.in.:

  • przechodząc na wskazaną wyżej stronę, gdzie dostępny jest wzorzec statutu, pod którym podpięte są formularze konsultacyjne,
  • wysyłając uwagi na niniejszy adres e-mail.

Prezentowany do konsultacji wzorzec statutu uwzględnia wskazania zgłoszone w I turze zbierania uwag.

Szerzej na temat zmian piszemy m.in. tutaj: https://publicystyka.ngo.pl/dialog-spoleczny-i-trzeci-org-do-28-lutego-trwa-drugi-etap-zbierania-uwag-do-wzorca-statutu-stowarzyszenia

Publikacja ostatecznej wersji propozycji wzorca statutu nastąpi do dnia 31 marca 2021 r.

Koordynatorami procesu są Stowarzyszenie Dialog Społeczny i Fundacja trzeci.org. Prace objęte są patronatem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i stanowią element szerszych działań na rzecz uproszczeń w działalności społecznej prowadzonych pod szyldem #prosteNGO. Działania wspierane są przez portal ngo.pl.

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści