Super Powiat 2020

Super Powiat 2020

Z satysfakcją informujemy, że Powiat Augustowski już po raz piąty z rzędu zajął pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2020 w kategorii powiatów do 60 tys. mieszkańców. Dużym wyróżnieniem jest przyznanie przez ekspertów Związku Powiatów Polskich naszemu powiatowi, oprócz tytułu Dobry Polski Samorząd 2020, również honorowego tytułu SUPER POWIAT 2020.

– W  konkursie uczestniczymy nieprzerwanie od 2005 roku i w każdej edycji nasz powiat jest w ścisłej krajowej czołówce oraz pierwszy w województwie – mówi Jarosław Szlaszyński Starosta Augustowski. – Tym bardziej cieszy to, że realizowane przez nas działania zostały tak wysoko ocenione i że już piąty rok z rzędu Powiat Augustowski zajął pierwsze miejsce wśród wszystkich powiatów w Polsce o wielkości do 60 tys. mieszkańców, natomiast po raz pierwszy w historii uzyskał tytuł Super Powiatu. Będąc w czołówce nie zwalniamy tempa i z jeszcze większą starannością realizujemy wytyczane cele, dodaje.

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich. Klasyfikacja konkursowa bierze pod uwagę sprawy ważne dla rozwoju i wyjątkowo bliskie mieszkańcom, poddając ocenie działania proinwestycyjne i prorozwojowe oraz dotyczące poprawy obsługi w urzędzie. Powiat zdobył łącznie 51.806 punktów. Punkty przyznano m.in. w takich kategoriach jak: pozyskanie środków zewnętrznych na zadania powiatowe, wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez tworzenie systemów stypendialnych, szkolenie kadry, współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi, promocja szlaków rowerowych czy wdrażanie lub współfinansowanie programów związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Więcej informacji na temat laureatów konkursu: https://www.zpp.pl/artykul/2008-zwyciezcy-ogolnopolskiego-rankingu-gmin-i-powiatow-2020

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści