Wyrazy szczerego współczucia

Wyrazy szczerego współczucia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Ks. prał. Władysława Podeszwika 

Fotografia Księdza prałata Władysława Podeszwika

długoletniego proboszcza parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jeleniewie
gorliwego Kapłana oddanego wiernym
przez wiele lat zaangażowanego w posługę duszpasterską w Bazylice NSJ w Augustowie

Członka Augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
żywiącego gorącą miłość, szacunek i wdzięczność dla Żołnierzy AK
jako bohaterów żywej historii tamtych tragicznych dni walk o wolność umiłowanej Ojczyzny

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści