Informacja o XVIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o XVIII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 18 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

UWAGA! Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy powiatowych jednostek, oraz inne osoby, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego – http://www.augustowski.home.pl

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2021 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na świadczenie usług, polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych, przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Augustowskiego na lata 2021-2025.
 8. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Powiatu za 2020 rok.
 9. Przyjęcie protokołu Nr XVII/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści