Wyrazy szczerego współczucia

Wyrazy szczerego współczucia

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Eleonory Urszuli Chodkiewicz

Radnej Rady Powiatu w Augustowie
w latach 1999 – 2002
Wicestarosty Augustowskiego
od 05.06.2002 r. do 19.11.2002 r.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści