Za nami już XVIII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora!

Za nami już XVIII Powiatowy Konkurs Młodego Aktora!

8 grudnia 2020 r. odbył się po raz osiemnasty Konkurs Młodego Aktora zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie pod patronatem Jarosława Szlaszyńskiego – Starosty Augustowskiego.

Impreza miała postać szczególną, odbyła się w formie online, co nieco zmieniło wymagania, ale też nadało jej postać teatralno-filmową. Ograniczenia zatem udało się przekuć w potencjał, dzięki czemu w czasie rozegranego konkursu można było zobaczyć teatralne etiudy, które na deskach scenicznych wyglądałyby zupełnie inaczej.

W turnieju wzięli udział reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu augustowskiego, którzy ubiegali się o tytuł najlepszego aktora oraz recytatora twórczości polskich Noblistów. Uczestników oceniało niezależne jury, złożone ze znawców i miłośników sztuki aktorskiej oraz literatury: Ewa Chodacz, Paweł Kondracki i Paweł Leszkowicz.

Osoby zebrane na platformie Zoom śledziły trzyetapowe poczynania uczestników teatralnych zmagań: recytacje z wykorzystaniem różnych tworzyw scenicznych, improwizacje –  zadania aktorskie oraz przygotowane w krótkim czasie realizacje zespołowych scen z dramatów polskich twórców. Główną nagrodę w konkursie zdobyła uczennica I LO w Augustowie, na drugim miejscu uplasowała się uczennica II LO w Augustowie, natomiast na trzecim uczeń I LO w Augustowie. Wyróżnieniem jury nagrodziło ucznia I LO w Augustowie. Nagrody specjalne zdobyli uczniowie z I LO w Augustowie, którzy w oryginalny sposób zinterpretowali wiersz Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.

Nagrody – książki autorstwa Noblistów – ufundował Starosta Augustowski. Konkurs nie odbyłby się bez zaangażowania jego inicjatorki, organizatorki – Bożeny Bendig – opiekunki Teatru Res Humanae, której w tym roku w czynnościach organizacyjnych pomagali Elżbieta Klekotko i Paweł Leszkowicz.

Członkowie jury pozytywnie zaopiniowali konkurs w innej, koniecznej ze względów bezpieczeństwa, formule oraz wyrazili nadzieję, że młodzi uczestnicy będą nieustannie rozwijać swój warsztat aktorski i być może za kilka lat widzowie zobaczą ich na deskach największych polskich teatrów.

Uczestnicy również podzielili się pozytywnymi wrażeniami, bowiem impreza mimo ograniczeń stworzyła możliwości współpracy scenicznej, co zarejestrowała kamera. Nagranie przygotowanej w ramach trzeciego etapu konkursu sceny z „Męczeństwa Piotra Ohey’a” Sławomira Mrożka można obejrzeć na Facebooku ZSO.

Red.

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści